Alu-Winkel pressblank, roh

Alu-Winkel 40x40x3,0 mm; pressblank, roh; 1000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 25x25x2,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 60x60x2,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 60x60x4,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 60x60x3,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 10x10x1,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 80x80x5,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 100x100x6,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 20x20x2,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 15x15x2,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 80x40x4,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 60x30x3,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 80x40x2,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...
Alu-Winkel 70x30x2,0 mm; pressblank, roh; 2000 mm VE: 1...